Teljesélettartam-jótállás

Mivel meg vagyok győződve jó minőségükről, ezért az általam készített tárgyakra korlátozott körű teljesélettartam-jótállást vállalok.
Amennyiben bármely általam készített tárgy anyag- vagy gyártási hiba miatt a rendes használat során meghibásodna, úgy azt külön térítés vagy díj felszámítása nélkül saját belátásom szerint megjavítom vagy újra cserélem.
E jótállás nem terjed ki a tárgyak nem rendeltetésszerű vagy gondatlan használatából, az ápolás elmulasztásából vagy szakszerűtlen kezelésből származó sérüléseire és meghibásodásaira, a gomba- és rovarfertőzésre és az abból következő sérülésekre és károkra, továbbá a természetes kopásra és elhasználódásra. Nem tartozik a garanciális körbe a tárgyak felületkezelése.
A termékek házilagos átalakítása és módosítása, a mások által megkísérelt vagy végrehajtott javítás a jótállás elvesztésével jár.
Különleges szabályok és feltételek vonatkoznak az órák óraműveire. Mivel ezeket harmadik féltől szerzem be, nem állhatok jót abszolút minőségükért. Azonban amennyiben egy általam készített óra óraműve a rendeltetésszerű használat során az óra vásárlásától számított 60 hónapon belül meghibásodna, úgy az óraművet díjtalanul újra cserélem.
Nem tartozik a garanciális körbe az elektromos óraművek elemeinek cseréje.

A garancia érvényesítése

Kérem, küldje vissza részemre az ön vásárolta tárgyhoz mellékelt válaszlevelet a vásárlástól számított egy hónapon belül.
Meghibásodás esetén vegye fel velem a kapcsolatot, majd egy előzetesen megbeszélt időpontban hozza el hozzám a hibás tárgyat. Kérem, hozza magával a tárgy kísérőlevelét. Ezzel igazolhatja, hogy a tárgy jog szerinti gazdája, ennek hiányában nem tarthat igényt a garanciaszolgálatra.
A beérkezett tárgy vizsgálata után, amennyiben az ténylegesen e garancia körébe tartozóan hibásodott meg, azt a hiba természetétől függő idő, de legfeljebb 90 nap alatt megjavítom vagy újra cserélem. A javítás befejezéséről haladéktalanul értesítem, majd egy előzetesen megbeszélt időpontban műhelyemben átveheti a javított vagy cserélt tárgyat.

Általános feltételek

E jótállás hatóköre korlátozott. A benne kifejezetten említettek és vállaltak jelentik a vásárló velem szemben elvárható egyedüli és kizárólagos orvoslatát bármilyen veszteségért, költségért vagy kárért, amelyet az általam készített tárgyak vásárlása, birtoklása vagy használata következtében közvetlen vagy közvetett módon ő vagy mások elszenvednek, legyen az személyi sérülés, anyagi kár, bármiféle gazdasági vagy erkölcsi veszteség.

E jótállás a Magyar Köztársaság törvényeivel és jogszabályaival összhangban fogalmazódott, a vele kapcsolatban felmerülő kérdéseket azoknak megfelelően kell kezelni.

 

 

 

Répás János Sándor

 

 

levél küldése